• 076 2005 199 (D. Drabbe, HM)

Schrijvers archief OvvE De Prins

Uitnodiging extra ALV 18-12-2018

Aan Eigenaars/Bewoners de Prins

Breda 30 november 2018

Betreft: uitnodiging extra ALV

Geachte bewoners,

Namens het bestuur van de Ondervereniging van eigenaars van de Prins nodig ik u uit voor een extra ALV dit jaar: dinsdag 18 december 19.00 uur in de ruimte van stichting WIJ (ingang op de hoek Middellaan/Prinsenkade).

Op de agenda staan de volgende punten:

Check voor de agenda uw mail.

Mocht het bestuur 18 december constateren dat het vereiste aantal stemmen niet aanwezig is om besluiten te kunnen nemen 
dan zal de voorzitter de vergadering sluiten. Direct daarna zal de tweede extra ALV starten conform de statuten en zal de agenda 
zoals hierboven aangegeven worden gevolgd. Uiteraard hopen we als bestuur dat er voldoende bewoners aanwezig zullen zijn. 

Ook wil ik u erop wijzen dat het mogelijk is om bij afwezigheid schriftelijk mandaat te verlenen aan het bestuur.

We zien u graag de 18e.

Namens het bestuur OvvE De Prins

Peter Schreurs (voorzitter)

 

Afwerking Herstelplan

Beste bewoners, op 27 november worden er door Winters Bouw & Ontwikkeling nog enkele zaken afgehandeld n.a.v. de hersteloperatie tuin en dakterrassen.

reinigen liften

Deze week worden de buitenkanten van de liften schoongemaakt. Vandaag worden de liften ontvet en morgen gepoetst.

Schoonmaakwerkzaamheden galerij

Vandaag worden er schoonmaakwerkzaamheden verricht op de gallerijen.

Glazenwassen

Maandag 17 september start de glazenwasser met zijn werkzaamheden.
Deze werkzaamheden nemen ca. 3 dagen in beslag

Gebruik brandtrap

Ondanks een eerdere melding blijven enkele bewoners en gebruikers oneigenlijk gebruik maken van de metalen trappen aangebracht in de binnentuin.

De akte van Ondersplitsing Woonappartementen De Prins, die geldt voor eigenaren en gebruikers, is daar duidelijk over en daarom zijn wij dat ook :

“De trappen die aan de zijde van het binnenplein aan de buitenzijde van de gevel hangen zijn alleen bedoeld als vluchtweg teneinde in geval van nood of calamiteit het gebouw te verlaten en mogen derhalve niet in andere gevallen of omstandigheden worden gebruikt”

Gezien de hardnekkigheid van enkele ge(=mis)bruik(st)ers hebben we ter plaatse borden plaatst. Bij toekomstige overtredingen zullen we gebruik maken van de mogelijkheden die de vereniging volgens art.29 zijn gegeven.

Het bestuur van de OVvE De Prins

Aanbrengen airco op dak De Prins

Op woensdagmorgen 29 augustus a.s. wordt er tussen 06:00 – 10:00 uur een airco-unit geplaatst in opdracht van Vekoma Rides Manufacturing B.V.
Omdat de unit op het dak wordt geplaatst zal er een hoogwerker aanwezig zijn.

Huismeester aanwezig

09:00 – 12:00 uur

Huismeester afwezig op 8 augustus 2018

De huismeester is vandaag niet aanwezig in het gebouw, voor zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag neem dan contact op met 076 2005 199