• 076 2005 199 (D. Drabbe, HM)

Uitnodiging extra ALV 18-12-2018

Uitnodiging extra ALV 18-12-2018

Aan Eigenaars/Bewoners de Prins

Breda 30 november 2018

Betreft: uitnodiging extra ALV

Geachte bewoners,

Namens het bestuur van de Ondervereniging van eigenaars van de Prins nodig ik u uit voor een extra ALV dit jaar: dinsdag 18 december 19.00 uur in de ruimte van stichting WIJ (ingang op de hoek Middellaan/Prinsenkade).

Op de agenda staan de volgende punten:

Check voor de agenda uw mail.

Mocht het bestuur 18 december constateren dat het vereiste aantal stemmen niet aanwezig is om besluiten te kunnen nemen 
dan zal de voorzitter de vergadering sluiten. Direct daarna zal de tweede extra ALV starten conform de statuten en zal de agenda 
zoals hierboven aangegeven worden gevolgd. Uiteraard hopen we als bestuur dat er voldoende bewoners aanwezig zullen zijn. 

Ook wil ik u erop wijzen dat het mogelijk is om bij afwezigheid schriftelijk mandaat te verlenen aan het bestuur.

We zien u graag de 18e.

Namens het bestuur OvvE De Prins

Peter Schreurs (voorzitter)

 

Over de auteur

OvvE De Prins administrator