Appartementencomplex De Prins
Prins Heerlijk wonen in het centrum van Breda ! 

STEMFORMULIER VERVANGING VIDEOFOON

 

Beste bewoners.


In de tussentijds rapportage van december 2020 stond het volgende artikel.


Deurmeldinstallatie. 

Steeds vaker krijgen we klachten over de deurmeldinstallatie.

Deze klachten gaan vaak over de kwaliteit van het geluid omdat

er regelmatig storingen te horen zijn. Zelf hebben we kunnen

constateren dat deze klachten valide zijn. Waar we niet zoveel

klachten over krijgen is de beeldkwaliteit van onze deurmeld-

installatie maar we mogen toch zeker constateren dat deze kwaliteit te wensen over laat. Als bestuur hebben we dit besproken in onze maandelijkse vergadering. We hebben daarom dan ook een offerte aanvraag opgemaakt voor het vernieuwen van onze deurmeldinstallatie, videofooninstallatie, intercom, deurcommunicatiesysteem of welke benaming hier ook voor gebruikt wordt. Het ligt in onze bedoeling om deze offerte aanvraag naar vier bedrijven toe te sturen. Wanneer we de aangeboden offertes hebben ontvangen willen we de twee bedrijven die naar onze mening de meest gunstige offerte hebben uitgebracht uitnodigen voor een gesprek. Uiteindelijk zal de keuze op één bedrijf vallen. Samen met dit bedrijf willen we een plan maken om de deurmeldinstallatie in 2021 te gaan vernieuwen. Uiteraard zullen we dit plan aan u voorleggen in de komende ALV vergadering en toestemming vragen om tot uitvoering over te gaan.

Ter info : in het MJOP is de vernieuwing van de deurmeldinstallatie opgenomen in het jaar 2021, met een gespaard bedrag van € 39.914,88


 
Huidige situatie

 

We hebben niet vier maar drie bedrijven aangeschreven waarvan we ook de offertes hebben ontvangen. Deze offertes hebben we kritisch beschouwd en hebben onze keuze laten vallen op één firma. Het nieuwe video-intercominstallatiesysteem zal de OvvE € 40.559,20 gaan kosten. Het bedrag, gereserveerd in het MJOP, is € 39.914,88. Hierbij moeten rekening houden dat dit bedrag 6 jaar geleden is vastgesteld en dat we te maken hebben met prijsindexatie, vinden wij het bedrag van € 40.559,20 alleszins redelijk.

 

Hat aangeboden video-intercominstallatiesysteem bevat een standaard binnenpost (dit is de  monitor welke in de woning geplaatst wordt). De binnenposten zijn uit te bereiden met extra functies (wifi, ringlijn etc.). Ook kunt u kiezen voor een groter beeldscherm. Uiteraard zijn alle uitgebreidere functies voor eigen rekening. Om de keuze makkelijker te maken gaan we een proefopstelling aanvragen.

 
 

Uw keuze

 

Aangezien we vanwege de coronamaatregelen niet in een ALV vergadering bijeen mogen komen willen we via deze digitale wijze uw mening vragen. We vragen alleen of u voor of tegen de vervanging bent van de huidige deurmeldinstallatie voor een nieuw video-intercom installatie- systeem. Op een nog nader te bepalen tijdstip kunt u een keuze maken betreffende de binnenpost welke in uw woning geplaatst gaat worden.

 

Als bestuur van de OvvE de Prins vragen wij u hieronder uw keuze te maken.

 

Mogen wij op de ingeslagen weg verder gaan en de desbetreffende firma opdracht geven voor het installeren van een video-intercominstallatiesysteem en het laten plaatsen van een proefopstelling in de ruimte achter het kantoor van de huismeester.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info